W dniu 4 pażdziernika 2023 roku podpisaliśmy umowę z CPK Sp. z o.o. na ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU PN.: „BUDOWA LINII KOLEJOWEJ NR 85 NA ODC. ŁÓDŹ – SIERADZ PÓŁNOCNY I LINII KOLEJOWEJ NR 86 NA ODC. SIERA

Wiadomości |04 październik 2023 |

Część 1: usługi inżyniera kontraktu obejmujące swym zakresem Zadanie Inwestycyjne „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Łódź – Sieradz Północny”