31 stycznia 2022 roku podpisaliśmy z Miastem Poznań umowę na Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu

Wiadomości |02 luty 2022 |

wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji Zadania Inwestycyjnego pn.: „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”.