29 listopada 2021 roku podpisaliśmy z GDDKiA w Kielcach umowę na pełnienie nadzoru

Wiadomości |29 listopad 2021 |

nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Malewice-Chlebczyn”.