21 grudnia 2020 roku podpisaliśmy z GDDKiA w Białymstoku umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.:

Wiadomości |29 grudzień 2020 |

1) "Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem) oraz drogi krajowej nr 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka"   2) "Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Południe(bez węzła) - Ploski".