Oferty pracy

Oferty pracy w DTŚ SA

Specjalista ds. rozliczeń nr ref. A1/D/Rozl

Pracodawca
DTŚ SA
Opis pracodawcy

Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna w Katowicach powstała w 1993 roku. Jest firmą inżynierską wyspecjalizowaną w zarządzaniu przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Zakres usług obejmuje pełne zastępstwo inwestycyjne oraz jego elementy jak programowanie, przygotowanie, realizacja, nadzór nad realizacją, utrzymanie oraz projektowanie. 

Krótki opis
"Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. poszukuje osób do współpracy przy realizacji budowy autostrady A1 Tuszyn – granica woj. łódzkiego/śląskiego, Odcinek D – węzeł Radomsko (bez węzła) – granica woj. łódzkiego/śląskiego
Opis stanowiska

Do pełnienia obowiązków na stanowisku:

Specjalista ds. rozliczeń nr ref. A1/D/Rozl

Wymagania
 • Minimum 24 miesiące doświadczenia zdobyte w okresie ostatnich 10 lat, na stanowisku/stanowiskach ds. rozliczeń przy rozliczaniu 1 lub 2 zadań obejmujących roboty budowlane w ramach inwestycji polegających na budowie, przebudowie lub remoncie Obiektu Budowlanego (zgodnie z poniższą definicją) o wartości robót co najmniej 111 mln  PLN netto każde oraz przynajmniej jedno z tych zadań obejmuje okres od rozpoczęcia robót do wykonania zadania.
 • Obiekt Budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych:
  - przy czym przez budynek należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 
  - budowlę należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, sieci techniczne, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, budowle sportowe, elektrownie;
  - obiekt liniowy – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa.
 • Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
 • Wykształcenie wyższe techniczne,
Oferujemy
 • Praca w doświadczonym zespole, w firmie inżynierskiej o stabilnej pozycji i ukształtowanej renomie
 • Miejsce wykonywania czynności: województwo łódzkie
Informacje dodatkowe

Oferty prosimy składać na adres mail: kadry@dts-sa.pl


Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:

„Oświadczam, iż ukończyłem/am 16 rok życia i zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez DTŚ SA, ul. Mieszka I nr 10, 40-877 KATOWICE, w celu obsługi procesu rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu obsługi zapytania. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

W temacie wiadomości e-mail prosimy podać numer referencyjny: A1/D/Roz

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Czas pracy
Pełen etat
Region
Województwo łódzkie
Kontakt
Dział Kadr
DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA SA
ul. Mieszka I nr 10
40-877 KATOWICE
kadry@dts-sa.pl
Wykształcenie
wyższe techniczne