Oferty pracy

Oferty pracy w DTŚ SA

Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej nr ref. A2/A/GID

Pracodawca
DTŚ S.A.
Opis pracodawcy

Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna w Katowicach powstała w 1993 roku. Jest firmą inżynierską wyspecjalizowaną w zarządzaniu przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Zakres usług obejmuje pełne zastępstwo inwestycyjne oraz jego elementy jak programowanie, przygotowanie, realizacja, nadzór nad realizacją, utrzymanie oraz projektowanie. 

Krótki opis
„Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. poszukuje osób do współpracy przy realizacji budowy autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do „węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km.
Opis stanowiska

Do pełnienia obowiązków na stanowisku:

Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej

nr ref. A2/A/GID

Wymagania

Wymagania:

  • Doświadczenie przy realizacji 1 zadania  obejmującego budowę lub przebudowę dróg lub ulic klasy min. A lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. A o wartości robót co najmniej  150 mln  PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania zadania na stanowisku/stanowiskach: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej lub Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydent
    Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
  • wykształcenie wyższe techniczne,
  • odpowiednie uprawnienia zgodne z wymaganiami prawa polskiego, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  • ubezpieczenie OC.
Oferujemy

Oferowane warunki:

  • Praca w doświadczonym zespole, w firmie inżynierskiej o stabilnej pozycji i ukształtowanej renomie
  • Miejsce wykonywania czynności: województwo mazowieckie
Informacje dodatkowe

Oferty prosimy składać na adres mail: kadry@dts-sa.pl

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych D.U.02.101.926 j.t.)”.

W temacie wiadomości e-mail prosimy podać numer referencyjny: A2/A/GID

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Czas pracy
Pełen etat
Region
Województwo mazowieckie
Kontakt
Dział Kadr
DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA SA
ul. Mieszka I nr 10
40-877 KATOWICE
kadry@dts-sa.pl
Wykształcenie
wyższe techniczne