Oferty pracy

Oferty pracy w DTŚ SA
Oferta Region Wykształcenie
Asystenta Technologa - nr ref. S1 DSP/AT Województwo śląskie
Dankowice
średnie
Asystenta Technologa - nr ref. S19 HB/AT Województwo podlaskie
Bielsk Podlaski
średnie
Asystent Inspektora Nadzoru Robót Drogowych - nr ref. S19 MCh/AID Województwo podlaskie
Siemiatycze
średnie
Specjalista ds. Sprawozdawczości: nr ref. SS/K Katowice średnie
Specjalista ds. kontaktów ze społecznością i promocji nr ref. S19 KP/SiP Województwo podlaskie
Zabłudów
średnie
Specjalist ds. sprawozdawczości nr ref. S19 KP/PSS Województwo podlaskie
Zabłudów
średnie
Praktykant do pracowni projektowej Katowice
Asystenci Inspektorów Nadzoru - nr ref. S1 DSP/AIB Województwo śląskie
Dankowice
średnie techniczne
Pracownik biurowy nr ref: S1 DSP/PB Województwo śląskie
Dankowice
średnie