Oferty pracy

Oferty pracy w DTŚ SA
Oferta Region Wykształcenie
Inżynier Rezydent Nr ref. A2/IR Województwo mazowieckie wyższe techniczne
Technolog nr ref. A2/B/T Województwo mazowieckie wyższe techniczne
Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej nr ref. A2/A/GID Województwo mazowieckie wyższe techniczne
Specjalista ds. rozliczeń nr ref. A2/B/Rozl Województwo mazowieckie wyższe techniczne
Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej nr ref. A2/B/GIM Województwo mazowieckie wyższe techniczne
Księgowa / Księgowy Katowice średnie
wyższe ekonomiczne
Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej dla budowy tunelu nr ref. S7/II/GIT Województwo małopolskie
Naprawa-Skomielna Biała
wyższe techniczne
Projektant Drogowy do Pracowni Projektowej nr ref. RD/P Katowice wyższe kierunkowe
Asystent Projektanta Drogowego nr ref. RD Katowice wyższe kierunkowe
Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej nr ref. S7/II/GIM Województwo małopolskie
Naprawa-Skomielna Biała
wyższe techniczne
Praktykanci do Pracowni Projektowej nr ref. RD Katowice