Budowa układu komunikacyjnego dla terenu Nowego Muzeum Śląskiego, MCK i NOSPR w Katowicach

Realizacje zakończone |09 czerwiec 2016 | Autor: DTŚ SA
Katowice - Muzeum Śl., MCK i NOSPR (fot. K. Krzemiński)
Katowice - Muzeum Śl., MCK i NOSPR (fot. K. Krzemiński)
Katowice - Muzeum Śl., MCK i NOSPR (fot. K. Krzemiński)
Katowice - Muzeum Śl., MCK i NOSPR (fot. K. Krzemiński)

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji inwestycji pt.: „Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

Klasa drogi: Z, G, GP

Długość zrealizowanego odcinka:   3,00 km, w tym obiekty inżynierskie: 2 kładki dla pieszych

Czas realizacji: 2010-2013

Wartość wykonanych robót budowlano-montażowych (brutto): 69 202 259 PLN

Wykonawca robót: Budimex SA Warszawa