DTŚ - Odcinki Z1 i Z2 w Zabrzu wraz z węzłem DTŚ z ulicą Nowa Rymera.

Realizacje zakończone |09 czerwiec 2016 | Autor: DTŚ SA
Zabrze - Odcinki Z1 i Z2 (fot. K. Krzemiński)
Zabrze - Odcinki Z1 i Z2 (fot. K. Krzemiński)

DTŚ - Odcinki Z1, Z2 w Zabrzu wraz z węzłem DTŚ z ulicą Nowa Rymera.

Klasa drogi: GP

Długość zrealizowanego odcinka:   4,70 + 0,60 (węzeł) km, w tym obiekty inżynierskie: 7 wiaduktów, 2 przejścia podziemne

Czas realizacji: 2008-2011

Wartość wykonanych robót budowlano-montażowych (brutto): 348 123 328 PLN

Wykonawca robót: Budimex SA Warszawa