Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzór inwestorski i zarządzanie kontraktem)

Realizowane |21 luty 2017 |
Plan przebudowy - ulica Międzyrzecka Bielsko Biała
Plan przebudowy - ulica Międzyrzecka Bielsko Biała

w trakcie realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa ulicy Międzyrzeckiej w BIELSKU-BIAŁEJ w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”.

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Łączna długość realizowanych odcinków (etap I ÷ VI): 2,972 km

Klasa drogi/ulicy: Z/L

Ilość obiektów inżynierskich:

  • 1 wiadukt drogowy (trzyprzęsłowy) (etap II)
  • 3 skrzyżowania w formie ronda (etap II, IV i VI)

Wykonawca robót: Konsorcjum firm:
                              - Eurovia Polska,
                              - Eurovia  CS

Wartość przewidzianych do wykonania robót budowlano-montażowych (brutto): 27 522 572,00 PLN

Czas realizacji nadzoru: 34 m-cy, w tym 12 m-cy gwarancji (od 21 lutego 2017 r., tj. od dnia podpisania umowy)

Funkcję inżyniera kontraktu pełni konsorcjum firm:
                              - DTŚ SA Katowice (lider)
                              - INTEGRAL Sp. z o.o. Katowice (partner)