Pełnienie funkcji koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie kontraktem pn.:

Realizowane |01 luty 2017 |
Droga Regionalna Racibórz – Pszczyna
Droga Regionalna Racibórz – Pszczyna

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna, etap I-IV w RYBNIKU i ŻORACH (zadanie I) i budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od ul. Obwiednia południowa do Węzła Śródmiejskiego w RYBNIKU (zadanie II).

Długość realizowanych odcinków: 10,221 km (zadanie I) + 1,000 km (zadanie II)

Klasa drogi: G/Z

Ilość obiektów inżynierskich:

         - 5 węzłów drogowych

         - 13 obiektów mostowych w tym 2 mosty i 11 wiaduktów (zadanie I)

         -  kładka nad rzeką Nacyna i przebudowa mostu drogowego (zadanie II)

Wartość przewidzianych do wykonania robót budowlano-montażowych (brutto): 352 567 213,94 PLN

Czas realizacji nadzoru: 94 m-cy, w tym 60 m-cy gwarancji ( od 31 stycznia 2017 r., tj. dnia podpisania umowy)

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. Zawiercie

Funkcję koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego pełnią:

      - MP „MOSTY” KRAKÓW Sp. z o.o. (lider)
      - DTŚ SA Katowice