Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na terenie miasta PRUSZKÓW

Realizowane |14 sierpień 2016 |

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa – Pruszków – Żyrardów – Kamion na odcinku: od ulicy Partyzantów do ulicy Bohaterów Warszawy wraz z przebudową magistrali wodociągowej Dn 600 mm L=1227,0 m w Al. Jerozolimskich w pasie drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ul. Topiel do ul. Przeciętnej na terenie miasta Pruszków, (powiat pruszkowski, województwo mazowieckie) – nadzór nad realizacją robót i zarządzanie kontraktem.

Czas realizacji: do 31.08.2017 r. (przewidywany termin zakończenia robot budowlano-montażowych) + 7 lat rękojmi.

Wartość przewidzianych do realizacji robót budowlano-montażowych (brutto): 20496543,80 PLN


Wykonawca robót: STRABAG Sp. z o.o.