17 listopada 2022 roku podpisaliśmy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie umowę na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.:

Wiadomości |17 listopad 2022 |
Foto: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Foto: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk, Odcinek 2, Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" - początek obwodnicy w. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód")