Świadczenie usług inżyniera dla inwestycji pn.:

Realizowane |25 maj 2022 |

„Budowa przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów w Zabrzu”.

Inwestor (Zamawiający):

Miasto Zabrze, Miejski Zarząd Dróg, ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze

Zakres prac:

Usługa Inżyniera świadczona będzie nad realizacją robót budowlanych polegających na budowie połączenia Al. Korfantego z ulicą Tarnopolska i Brygadzistów poprzez budowę nowego odcinka drogi długości ok. 1,05 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a mianowicie:

  • budowa obiektów mostowych,
  • budowa ekranów akustycznych,
  • budowa konstrukcji oporowych wraz ze wzmocnieniem podłoża,
  • budowa/przebudowa sieci sanitarnych (kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć gazowa, sieć wodociągowa),
  • budowa/przebudowa sieci elektroenergetycznych,
  • budowa oświetlenia ulicznego,
  • budowa/przebudowa sieci teletechnicznych,
  • budowa kanału technologicznego,
  • przebudowa sieci trakcyjnej.

Wykonawca kontraktu:

EUROVIA Polska S.A., ul. Irysowa 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce.

Wartość robót budowlano-montażowych (brutto):

42 938 405,41 PLN

Podstawowy czas realizacji nadzoru:

22 m-ce (od dnia podpisania umowy)

Funkcję inżyniera dla inwestycji  pełni:

DTŚ S.A. Katowice