Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.:

Realizowane |22 marzec 2021 |

1) Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19” 2) Projekt i budowa drogi S19 na odcinku węzeł Bielsk Podlaski zachód (bez węzła) - węzeł Boćki (z węzłem)

Inwestor (zamawiający): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Białystok

Zakres prac:

 1. opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych,
 2. roboty przygotowawcze,
 3. roboty drogowe w zakresie:
  - budowy odcinków drogi ekspresowej S19 wraz z przyległą infrastrukturą techniczną:
   kontrakt 1 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19;
  • kontrakt 2 na odcinku węzeł Bielsk Podlaski zachód (bez węzła) - węzeł Boćki (z węzłem).
  - budowy węzłów drogowych:
  • kontrakt 1 Bielsk Podlaski Północ, Bielsk Podlaski Zachód;
  • kontrakt 2 Boćki.
  - Obwód Utrzymania Drogowego (OD) w rejonie węzła Bielsk Podlaski Zachód przy istniejącej drodze krajowej DK66
  - wzmocnienia podłoża gruntowego,
  - budowy obiektów inżynierskich,
  - przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
  - systemu odwodnienia drogowego,
  - budowy chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych,
  - urządzeń ochrony środowiska,
  - przebudowy kolidujących urządzeń i sieci,
  - urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  - budowy przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej
  - przebudowy cieków wodnych oraz urządzeń melioracyjnych,
  - rekultywacji terenów zajętych przez Wykonawcę (po zakończeniu robót).

Wykonawcy kontraktów:

 1. Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
  Wartość wykonania przedmiotu zamówienia (brutto): 325 986 900,00 zł
 2. Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,
  Wartość wykonania przedmiotu zamówienia (brutto): 309 350 184,13 zł

Podstawowy czas realizacji nadzoru: 61 m-cy (od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi)


Funkcję nadzoru inwestorskiego pełni: DTŚ S.A. Katowice