Realizacje

Zarządzanie i nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych na odcinku linii kolejowej E30 od Jaworzna Szczakowa do Krzeszowic

Realizowane |12.06.2017

(kontrakt 1,2 i 4) w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap II.”[więcej]


Obwodnica Krakowa

Kraków - Pełnienie funkcji doradcy technicznego, środowiskowego i ubezpieczeniowego (w charakterze bankowego inspektora nadzoru do monitorowania i nadzoru nad realizacją) projektu pn.:

Realizowane |28.04.2017

„Budowa Trasy Łagiewnickiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej” w KRAKOWIE.[więcej]


Plan przebudowy - ulica Międzyrzecka Bielsko Biała

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzór inwestorski i zarządzanie kontraktem)

Realizowane |21.02.2017

w trakcie realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa ulicy Międzyrzeckiej w BIELSKU-BIAŁEJ w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”.[więcej]


Droga Regionalna Racibórz – Pszczyna

Pełnienie funkcji koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego oraz zarządzanie kontraktem pn.:

Realizowane |01.02.2017

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna, etap I-IV w RYBNIKU i ŻORACH (zadanie I) i budowa Drogi Śródmiejskiej na odcinku od ul. Obwiednia południowa do Węzła Śródmiejskiego w RYBNIKU (zadanie II). [więcej]


Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Budowa obwodnicy BOLKOWA w ciągu drogi krajowej nr 3 i nr 5.

Realizowane |15.12.2016

Długość realizowanego odcinka: 7,8 km, w tym 5,7 km drogi krajowej nr 3 i 2,1 km drogi krajowej nr 5. Klasa drogi: GP (jednojezdniowa). Ilość obiektów inżynierskich: 3 estakady, 3 wiadukty drogowe (w tym 2 nad drogą). Czas[więcej]