Realizacje

Pełnienie nadzoru inwestorskiego i zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa węzła „Sianów Zachód” w ramach inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300”.

Realizowane |08.02.2022

Inwestor (Zamawiający): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Szczecin Zakres prac: wykonanie robót przygotowawczych,budowa węzła drogowego,powiązanie drogi z innymi drogami publicznymi,zmiany w infrastrukturze[więcej]


Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku granica województwa - Buszkowo.

Realizowane |24.01.2022

Inwestor (Zamawiający): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Gdańsk Zakres prac: rozbudowę drogi na odcinku od km 205+748 do km 208+780 w dostosowaniu jej parametrów do klasy technicznej GP i aktualnych potrzeb ruchu[więcej]


Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.:

Realizowane |29.11.2021

„Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Malewice-Chlebczyn”[więcej]


Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.:

Realizowane |22.03.2021

1) Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19” 2) Projekt i budowa drogi S19 na odcinku węzeł Bielsk Podlaski zachód[więcej]


Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.:

Realizowane |29.12.2020

1) "Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem) oraz drogi krajowej nr 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka" 2) "Projekt i budowa[więcej]