Realizacje

S3 Bolków-Lubawka mapka (źródło: GDDKiA)

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km

Realizowane |31.10.2018

Inwestor (zamawiający): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Wrocław Długość realizowanego odcinka: 16,1 km  Zakres prac: Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń i[więcej]


Realizacja zadania pn.: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn – gr. woj. łódzkiego/śląskiego.

Realizowane |01.10.2018

Część nr 4: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek D[więcej]


Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej.

Realizowane |27.04.2018

Inwestor (zamawiający): Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej KONTRAKT I: Wykonanie Robót polegających na rozbudowie ul. Krakowskiej i ul. Krzyżowej Zakres pra rozbudowa ul. Krakowskiej na odcinkach o[więcej]


Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 w formule Zaprojektuj i zbuduj” stanowiącej fragment Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Realizowane |16.08.2017

Inwestor (Zamawiający): Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, Wrocław Długość realizowanego odcinka: ok. 9,850 km Obiekty inżynierskie (m.in.): 2 wiadukty,2 mosty,2 skrzyżowania typu „rondo”,4 skrzyżowania skanalizowane. Łączna[więcej]


Zarządzanie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad opracowaniem dokumentacji projektowej i realizacją robót budowlanych w ramach Projektu POIiŚ 5.2-6

Realizowane |04.08.2017

„Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku CZĘSTOCHOWA – ZAWIERCIE” w km 229,350 – 273,265 [więcej]