Drogowa Trasa Średnicowa odcinek Ruda Śląska i Zabrze

Drogowa Trasa Średnicowa Ruda Śląska (fot. K. Krzemiński)
Drogowa Trasa Średnicowa Ruda Śląska (fot. K. Krzemiński)
Drogowa Trasa Średnicowa Ruda Śląska (fot. K. Krzemiński)
Drogowa Trasa Średnicowa Ruda Śląska (fot. K. Krzemiński)
Zabrze - Odcinki Z3 i Z4 (fot. K. Krzemiński)
Zabrze - Odcinki Z3 i Z4 (fot. K. Krzemiński)
Zabrze - Odcinki Z1 i Z2 (fot. K. Krzemiński)
Zabrze - Odcinki Z3 i Z4 (fot. K. Krzemiński)
Drogowa Trasa Średnicowa Zabrze (fot. K. Krzemiński)
Drogowa Trasa Średnicowa Zabrze (fot. K. Krzemiński)
Zabrze - Odcinki Z3 i Z4 (fot. K. Krzemiński)
Zabrze - Odcinki Z3 i Z4 (fot. K. Krzemiński)