Status prawny

Osobowość prawną Spółka uzyskała w dniu 20.04.1993 r. w wyniku wpisu do rejestru handlowego pod nr. RHB 9491 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach – Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy.

W dniu 13.07.2001 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach – Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000027591.