W dniu 28 kwietnia 2017 roku podpisaliśmy umowę na pełnienie funkcji doradcy technicznego, środowiskowego i ubezpieczeniowego

Wiadomości |28 kwiecień 2017 |

28 kwietnia 2017 roku w siedzibie Spółki TRASA ŁAGIEWNICKA SA w Krakowie podpisaliśmy umowę na pełnienie funkcji doradcy technicznego, środowiskowego i ubezpieczeniowego (w charakterze bankowego inspektora nadzoru do monitorowania i nadzoru nad realizacją) projektu pn.: „Budowa Trasy Łagiewnickiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej” w KRAKOWIE.