Szczegóły projektu


Usługa - Konsultant do spraw przygotowania realizacji Projektu pn.: "Połączenie autostrady A1 z autostradą A4 poprzez przebudowę ponadregionalnego układu komunikacyjnego pólnoc-południe."

Zgodnie z umową z Gminą Zabrze DTŚ S.A. Katowice podjęło się wykonania – usługi pn.:
Konsultant do spraw przygotowania realizacji Projektu pn.: „Połączenie autostrady A1 z autostradą A4 poprzez przebudowę ponadregionalnego układu komunikacyjnego północ – południe Etap I – połączenie węzła „Wspólna” z węzłem DTŚ de Gaulle’a”(robocza nazwa „Nowo-Paderewskiego”)

Termin realizacji umowy: od 19.06.2007r. do 31.05.2009r.

Główne zadania w ramach konsultingu to:

  • sprawdzenie projektów budowlanych, wykonawczych i materiałów przetargowych pod kątem kompletności i zgodności z celem, zgodności z obowiązującymi przepisami,
  • nadzór nad wykonywaniem dokumentacji technicznej w tym w szczególności w zakresie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego,
  • sprawowanie nadzoru formalno – prawnego w szczególności w zakresie uzyskania przez Zamawiającego decyzji lokalizacji drogi publicznej, pozwolenia na budowę i innych niezbędnych spraw formalno – prawnych niezbędnych w toku postępowania,
  • współudział w opracowaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach środków z funduszy zewnętrznych oraz koordynacja działań związanych z ich uzyskaniem,
  • współpraca przy opracowaniu SIWZ dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych  oraz w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Inżyniera ds. nadzoru nad realizacją Projektu.                                                                                                                                                             

Opis projektowanego układu komunikacyjnego.

Odcinek ul. Nowo-Paderewskiego od ronda de Gaull’a do ul. Kokota poprowadzony w korytarzu przewidzianym w planie zagospodarowania miasta Zabrze i Ruda Śląska.
Długość projektowanego odcinka: 3260,13m.
Projektowana trasa będzie elementem podstawowego układu drogowo-ulicznego Zabrza stanowiącym jego jedyne bezpośrednie połączenie przebiegającą przy południowej granicy miasta autostradą A4.

Parametry techniczne.

Ulica Nowo-Paderewskiego klasy   G2/2
• prędkość projektowa                   Vp=60km/h
• szerokość pasa ruchu                  3,5m
• szerokość jezdni                          2x7,0m
• szerokość pasa dzielącego          5,0m
• kategoria ruchu                            KR5
• obciążenie                                   115kN/oś


X Serwis internetowy www.dts-sa.pl wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij (X). Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności.