Kraków - Pełnienie funkcji doradcy technicznego, środowiskowego i ubezpieczeniowego (w charakterze bankowego inspektora nadzoru do monitorowania i nadzoru nad realizacją) projektu pn.:

Realizowane |28 kwiecień 2017 |
Obwodnica Krakowa
Obwodnica Krakowa

„Budowa Trasy Łagiewnickiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej” w KRAKOWIE.

Długość realizowanego odcinka: ok. 3,5 km, w tym 1,7 km dwutorowej linii tramwajowej

Klasa trasy: GP (2x2)

Ilość obiektów inżynierskich:

  • 6 tuneli drogowych pod skrzyżowaniami ulic,
  • 1 tunel tramwajowy pod terenami Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Centrum Jana Pawła II wraz z podziemnym przystankiem,
  • 1 wiadukt drogowy,
  • 1 most nad rzeką Wilga,
  • budynek sterowni Centrum Zarządzania Trzecią Obwodnicą,
  • budynki zaplecza technicznego.

Wykonawca prac projektowych i robót budowlano-montażowych:

Konsorcjum firm:
                     - BUDIMEX SA Warszawa (lider konsorcjum)
                     - FERROVIAL AGROMAN SA Madryt/Hiszpania

Wartość prac projektowych i budowlano-montażowych (brutto): 802 198 881,99 PLN

Funkcja doradcy technicznego: DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA SA w Katowicach

Realizacja umowy do 31 marca 2021 roku ( z możliwością przedłużenia do czasu faktycznego zakończenia prac budowlanych i rozliczenia finansowego projektu)