W dniu 14 grudnia 2016 r. podpisano umowę na budowę obwodnicy BOLKOWA (woj. dolnośląskie) w ciągu drogi krajowej nr 3 i nr 5.

Wiadomości |15 grudzień 2016 |

Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: Budowa obwodnicy BOLKOWA w ciągu drogi krajowej nr 3 i nr 5.

Czas realizacji nadzoru: 58 m-cy, w tym 15 m-cy gwarancji.

Wartość prac projektowych i robót budowlano-montażowych: 73 451 216,23 PLN (brutto).

Wykonawca robót:

Konsorcjum firm: MIRBUD SA, Skierniewice (Lider)

                          PBDiM KOBYLARNIA SA, Brzoza